všeobecně
Naše firma se zabývá architektonickými návrhy staveb, dále jejich vyprojektováním (blíže viz seznam služeb). Škála projektovaných typů staveb je široká, jak můžete vidět v oddíle galerie projektů. Jsou to novostavby i rekonstrukce, stavby bezvýznamné i památkově chráněné, účelové i reprezentační. Podle typů pak obytné, včetně rodinných domů, komerční i veřejné budovy, jakož i stavby průmyslového charakteru atd.