Proč zde nejsou novější projekty? Jsem tak zavalen zajímavými projekty, že prostě už nemám čas to zde aktualizovat a ani se tím jakkoliv rozptylovat a ani to nepovažuji za nijak důležité. Kromě toho, většina připravovaných projektů je stejně předmětem obchodního tajemství a dokud nebudou zrealizovány, tak zde být nemohou buďto vůbec nebo alespoň žádné bližší údaje.
WIN sky 2022
2023 - Model rozvoje centra do r. 2035 a dále
podklad pro územní studii a veřejné projednání (určeno pro stálou expozici developera)

veškeré detaily o místu apod. jsou předmětem obchodního tajemství
 
vila v Řeži - pravomocné stavební povolení vydáno 2021