vinařství - Drnholec
2005 - Projekt velkokapacitního vinařství. Obsahuje lisovnu, kvasné prostory, sklady, kanceláře, laboratoře, atd. Investor později zrealizoval pozměněnou verzi, která následně vyhořela. Dnes stojí na místě tohoto exkluzivního návrhu moderního vinařství bohužel jen obyčejná průmyslová hala.