Vysoká škola zemědělská - Brno
2000 - Studie stavby tří nových pavilonů v areálu Mendelovy univerzity.