ceník
Určit předem cenu projektu je velmi obtížné. Celý projekční proces se skládá z mnoha dílčích úkonů (tzv. projektových fází) a záleží na konkrétním případě, které všechny úkony a v jakém rozsahu, se budou muset vykonat (viz předchozích 6 bodů). Obvykle se cena určuje podle ceníku projektových prací, což je asi 50-ti stránkový návod s mnoha tabulkami, jak k ceně dospět. V zásadě se cena poměrově odvíjí od velikosti a složitosti projektované stavby, tedy od odhadované výše investičních nákladů. Sestavení konkrétní cenové nabídky je tedy možné až po podrobném sezámení se s Vaším zadáním a s Vaší představou o konečné podobě stavby, po prohlídce staveniště a po prověření základních vstupních územně plánovacích informací. U rozsáhlých projektů není nijak neobvyklé, když se cena projektových prací po vykonání některých fází postupně upřesňuje a to ruku v ruce s upřesňováním výše investičních nákladů celé stavby. Celková cena je pak vždy rozložena do více splátek, které kopírují postupný průběh projektu. Poslední splátka je po kolaudaci stavby.