6. autorský dozor stavby
Odevzdáním projektu práce architekta a projektanta zdaleka nekončí. Architekt se účastní většiny jednání se stavební firmou, kontrolních dnů při realizaci stavby, konzultací se subdodavateli jednotlivých částí stavby atd. Ani sebelépe připravený projekt se nevyhne změnám. Ty vyvolá někdy dodavatel stavby např. tím, že navrhne použít jiný materiál, někdy je vyvolá zase klient (nebo jeho manželka), který si teprve při realizaci rozmyslí některé své požadavky (ačkoliv ho na to již v projektu architekt opakovaně upozorňoval). Při rekonstrukcích je zase třeba reagovat na změny zjištěné teprve po odkrytí některých konstrukcí apod. Autorský dozor (AD) se týká výhradně kontroly souladu stavby s projektem a koná se obvykle 1x za 14 dní. Nezaměňujte ho s technickým dozorem investora (TDI), který bývá na stavbě mnohem častěji a kontroluje každodenní běh prací, kvalitu materiálů, přesnost provádění, rozpočet apod. TDI by měl vykonávat jiný, nezávislý zástupce investora (můžeme Vám ho doporučit). AD vykonáváme pouze k našim projektům.