5. prováděcí projekty
Tato fáze je pro architekta a všechny spolupracující projektanty odborně nejnáročnější a obsahově nejrozsáhlejší. Všechny předchozí zjednodušené výkresy pro úřady se musí propracovat do úplné podrobnosti, ve větším měřítku a doplnit množstvím detailů, specifikací, výpisů materiálů a technických zpráv. Přibývají navíc výkresy od profesí, které pro stavební řízení ani nebyly potřeba, jako např. slaboproudé elektroinstalace, montážní plány zavěšených fasád, výkresy strojoven, kotelen, výtahových šachet atd. atp. Na základě tohoto prováděcího projektu je možno poptávat stavební firmy a začít realizovat stavbu.