4. projekty ke stavebnímu povolení
V této fázi se zapracují všechny podmínky, které vyplynuly z územního řízení. Projekt je nyní již podrobnější a kromě stavebních výkresů obsahuje také další profese jako vytápění a vzduchotechniku, statický výpočet atd. Po dokončení tohoto projektu se opakuje projednávání s účastníky stavebního řízení obdobně jako v územním řízení (viz předchozí bod). Pokud jsou však splněny všechny požadavky z územního rozhodnutí, pak proces stavebního řízení již obvykle probíhá rychleji a neměl by ani přinést žádné zásadnější změny. Výsledkem této fáze je získání pravomocného stavebního povolení.