2. architektonické studie
V této pro architekta i klienta nejzajímavější fázi projektu se rozhoduje o budoucí podobě celé stavby. Obvykle se začíná diskuzí a skizzami, až se nalezne nejvodnější varianta prostorového a funkčního konceptu. Ten se následně rozpracuje do přesnějších výkresů půdorysů a pohledů stavby. Podle potřeby a dohody se také mohou připravit tzv. 3D-vizualizace na počítači nebo i reálný model stavby. Definitivní Vámi schválená podoba studie pak dále slouží jako podklad pro následující fáze projektu.