1. urbanistické návrhy
Tyto práce zahrnují např. vypracování podkladů pro změnu územního plánu, přípravu regulačního plánu pro umístění skupiny staveb apod. Tato fáze projektu není příliš běžná, ale může se stát, že realizace Vašeho stavebního záměru nebude např. plně v souladu s platným územním plánem nebo i když s ním bude v souladu, tak nebude území rozparcelováno a zasíťováno apod. Konkrétní požadavky na rozsah a podrobnost těchto urbanistických prací obvykle vyplynou až z jednání s místně příslušnými stavebními a územně plánovacími úřady.