1. urbanistické návrhy
2. architektonické studie
3. dokumentace k územnímu řízení
4. projekty pro stavební povolení
5. prováděcí projekty
6. autorský dozor stavby
ceník