Třebíč - nemocnice Brno - VŠZ
Kroměříž - domov důch. Praha - FA ČVUT
Lysice - ústav MP Praha - UK Albertov
Velehrad - ústav Hradec Králové - FN