Valeč - renesanční zámek Třebíč - dostavba
Praha - usedlost Mazanka Bavory - vinařství
Bavory - fara