renesanční zámek - Valeč
2010 / 2015 - Projekt totální rekonstrukce velmi starobylého renesančního zámku ve Valči (na Moravě) z 16. stol. Nejstarší zprávy o této památce přestavěné z původní tvrze sahají dokonce až do roku 1365. Součástí projektu je i řešení všech okolních hospodářských budov a také návrh nové budovy restaurace a společenského sálu (v situaci vyznačeno červeně). Zámek Valeč byl před započetím přestavby prakticky naprostou ruinou a figuroval proto také na seznamu nejohroženějších památek ČR. Současná rozsáhlá rekonstrukce jej tak doslova zachránila před rozpadem. Celý areál bude po dokončení sloužit jako hotel s mnoha funkcemi a bohatým vybavením.