Proč zde nejsou novější projekty? Jsem tak zavalen zajímavými projekty, že prostě už nemám čas to zde aktualizovat a ani se tím jakkoliv rozptylovat a ani to nepovažuji za nijak důležité. Kromě toho, většina připravovaných projektů je stejně předmětem obchodního tajemství a dokud nebudou zrealizovány, ani zde být nemohou.
WIN sky 2022
vila v Řeži - stavební povolení vydáno 2021
Nové centrum - 2035